zrzeczenie się

Najnowsza witryna internetowa dotycząca przeglądu produktu

Witryna http://apkindom.com/ („Witryna”) to internetowa usługa informacyjna zapewniana przez najnowszą recenzję produktu („http://apkindom.com/”), pod warunkiem, że użytkownik przestrzega poniższych warunków. Przeczytaj uważnie ten dokument przed użyciem lub korzystaniem z witryny. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ WIĄZANY NA NINIEJSZYCH WARUNKACH, NIE MOŻESZ WIEDZIEĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY. http://apkindom.com/ MOŻE zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie, a takie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu Zmodyfikowanej Umowy w Witrynie.

1. Prawa autorskie, licencje i pomysły.
Cała zawartość witryny jest chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Właścicielem praw autorskich i właścicielem znaków towarowych jest http://apkindom.com/, jej podmioty stowarzyszone lub inne licencje stron trzecich. NIE MOŻESZ MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ, REPRODUKCJI, REPUBLIKACJI, PRZESYŁANIA, POCZTY, TRANSMITU LUB DYSTRYBUCJI W ŻADNYM SPOSÓB, MATERIAŁ STRONY, W TYM TEKST, GRAFIKĘ, KOD I / LUB OPROGRAMOWANIE. Możesz drukować i pobierać części materiałów z różnych obszarów Witryny wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się nie modyfikować ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub prawach własności. Zgadzasz się przyznać http://apkindom.com/ niewyłączną, nieodpłatną, ogólnoświatową, wieczystą licencję, z prawem do częściowej licencji, na reprodukcję, dystrybucję, przekazywanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikować i prowadzić materiałów publicznych i innych informacji (w tym między innymi zawartych w nich pomysłów na nowe lub ulepszone produkty i usługi), które przesyłasz we wszystkich publicznych obszarach Witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną na adres http://apkindom.com/ pod każdym względem i we wszystkich mediach, które są obecnie znane lub będą rozwijane. Udzielasz również stronie http://apkindom.com/ prawa do używania Twojego imienia i nazwiska w związku z Przesłanymi Materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z witryny http://apkindom.com/ w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem praw własności w korespondencji z witryną http://apkindom.com/. pomysły na nowe lub ulepszone produkty i usługi), które przesyłasz do wszystkich publicznych obszarów witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną na http://apkindom.com/ w dowolny sposób i pod każdym względem znane lub dalej rozwijane media. Udzielasz również stronie http://apkindom.com/ prawa do używania Twojego imienia i nazwiska w związku z Przesłanymi Materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z witryny http://apkindom.com/ w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem praw własności w korespondencji z witryną http://apkindom.com/. pomysły na nowe lub ulepszone produkty i usługi) przesyłane do wszystkich publicznych obszarów witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną na adres http://apkindom.com/ pod każdym względem i we wszystkich mediach obecnie znanych lub rozwijanych. Udzielasz również stronie http://apkindom.com/ prawa do używania Twojego imienia i nazwiska w związku z Przesłanymi Materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z witryny http://apkindom.com/ w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem praw własności w korespondencji z witryną http://apkindom.com/. fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną na adres http://apkindom.com/ w jakikolwiek sposób i za pomocą dowolnych mediów, które są obecnie znane lub będą rozwijane. Udzielasz również stronie http://apkindom.com/ prawa do używania Twojego nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi reklamami, związane z nimi materiały marketingowe i promocyjne. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z witryny http://apkindom.com/ w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem praw własności w korespondencji z witryną http://apkindom.com/. fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną na adres http://apkindom.com/ w jakikolwiek sposób i za pomocą dowolnych mediów, które są obecnie znane lub będą rozwijane. Udzielasz również stronie http://apkindom.com/ prawa do używania Twojego imienia i nazwiska w związku z Przesłanymi Materiałami i innymi informacjami, a także w związku z wszelkimi związanymi z nimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z witryny http://apkindom.com/ w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem praw własności w korespondencji z witryną http://apkindom.com/. związane z nimi materiały marketingowe i marketingowe. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać ze strony http://apkindom.com/ w celu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub nadużycia własności w komunikacji do http://apkindom.com/. związane z nimi materiały marketingowe i marketingowe. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać ze strony http://apkindom.com/ w celu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub nadużycia własności w komunikacji do http://apkindom.com/.

 Znakami towarowymi. Publikacje, produkty, treści lub usługi wymienione tutaj lub w Witrynie są wyłącznymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi http://apkindom.com/. Inne nazwy produktów i firm wymienione na stronie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Korzystanie z witryny.
Rozumiesz, że oprócz informacji, produktów lub usług wyraźnie określonych na stronie http://apkindom.com/, http://apkindom.com/ nie działa, nie kontroluje ani nie wspiera informacji, produktów lub usług w Internecie w jakikolwiek sposób , Z wyjątkiem http://apkindom.com/- zidentyfikowanych informacji, produktów lub usług, wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej lub w Internecie są na ogół oferowane przez osoby trzecie niezwiązane z http: // apkindom. Rozumiesz również, że http://apkindom.com/ nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od infekcji lub wirusów, robaków, trojanów lub innego kodu wyświetlającego zanieczyszczenia lub właściwości niszczące.

DU antar TOTAL ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUK AV NETTEN OG INTERNETT. http://apkindom.com/ LEVERER NETTSTEDET OG RELATERT INFORMASJON “SOM ER” OG GJØR IKKE UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISTE GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER UTVALGINGER (INKLUDASJON UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR TITEL ELLER NONINFRINGING, ELLER IMPLIENTERING FOR ET SPESIELT FORMÅL) MED hensyn til TJENESTEN, SKAL IKKE ANSVARLIG INFORMASJON ELLER TJENESTE GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNET Generelt, og http://apkindom.com/ SKAL IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER ELLER SKADE VED HENTE ELLER DIREKTE ELLER INDIREKT FRA NOEN SOM TRANSAKSJON. DET ER ENESTE ANSVARET Å EVALUERE NØYAKTIGHETEN, FULLIGHETEN OG BRUK AV ALLE MENINGER, RÅD, TJENESTER, MERCHANDISE OG ANDRE OPPLYSNINGER SOM GJELDER GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNET Generelt. http://apkindom.com/ GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL være UTROLIG ELLER FEILFRI ELLER AT MANGLER I TJENESTEN VIL Korrigeres.

UŻYTKOWNIK rozumie ponadto, że czysta natura Internetu zawiera treści o charakterze seksualnym lub obraźliwe. DOSTĘP DO MATERIAŁÓW CUKROWYCH NA WŁASNE RYZYKO. http://apkindom.com/ NIE KONTROLUJE I POTWIERDZA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TAKIE MATERIAŁY OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W żadnym wypadku http://apkindom.com/ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE ( W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, SZKODY ZA UTRATĘ PRZEGLĄDU, BIZNES BIZNESU, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INFORMACJI ORAZ PODOBNE) NAGRYWANIE WYKORZYSTANIA LUB BRAK KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK DOSTĘPNYCH INFORMACJI LUB JAKICHKOLWIEK DOSTĘPNYCH INFORMACJI OD USŁUGI LUB KAŻDEGO OPÓŹNIENIA UDANYCH INFORMACJI LUB USŁUGI. NAWET JEŻELI http: //apkindom.com/ LUB JEJ UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE SĄ DOROZUMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, LUB (II) ŻADNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z BŁĘDAMI, UWAGAMI LUB INNYMI NIEDOKŁADNOŚCIAMI W USŁUGI I / LUB MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI POBRANYCH USŁUGI. Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody ciągłe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie. W niektórych stanach http://apkindom.com/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ jest ograniczona w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody ciągłe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie. W niektórych stanach http://apkindom.com/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ jest ograniczona w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody ciągłe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie. W niektórych stanach http://apkindom.com/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ jest ograniczona w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

http://apkindom.com/ nie składa żadnych oświadczeń na temat jakiejkolwiek innej witryny, do której można uzyskać dostęp lub link do tej witryny. Gdy uzyskujesz dostęp do strony innej niż http: //apkindom.com/, musisz zrozumieć, że jest ona niezależna od http://apkindom.com/ i że http://apkindom.com/ nie ma kontroli nad treść tej strony. Ponadto link do strony http://apkindom.com/ nie oznacza, że ​​http://apkindom.com/ popiera lub przyjmuje wszelką odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej strony.

3. Odszkodowanie.
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić przed nieszczęściem http://apkindom.com/, jej oficerów, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji na temat Usługi przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi opłaty adwokackie w wyniku naruszenia niniejszej Umowy (w tym zaniedbania lub niezgodnego z prawem postępowania) przez Ciebie lub inną osobę uzyskującą dostęp do Usługi.

4. Prawa stron trzecich.
Postanowienia Sekcji 2 (Korzystanie z Usługi) i 3 (Wynagrodzenie) są przeznaczone dla http://apkindom.com/ i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców oraz wszelkich zewnętrznych dostawców informacji. do usługi. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować niniejsze Warunki bezpośrednio w Twoim imieniu.

5.Term; Wnioski.
Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez obie strony bez powiadomienia w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Postanowienia ustępu 1 (Prawa autorskie, licencje i zgłoszenia), 2 (Korzystanie z usługi), 3 (Odszkodowanie), 4 (Prawa stron trzecich) i 6 (Różne) zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6. Różne.
Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem NORWEGIAN, które ma zastosowanie do umów zawartych i zawieranych w NORWEGIAN. Zgadzasz się, że wszelkie czynności prawne lub postępowania między http://apkindom.com/ a w jakimkolwiek celu dotyczące niniejszej Umowy lub zobowiązań stron poniżej zostaną wniesione wyłącznie do sądu federalnego lub stanowego właściwej jurysdykcji w NORWEGII. Wszelkie roszczenia lub roszczenia związane z Usługą muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny roszczenia lub roszczenia lub przyczyny roszczenia są przedawnione. Brak nalegania na http://apkindom.com/ lub ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani zachowanie stron, ani praktyki handlowe nie będą działać na rzecz zmiany któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. http://apkindom.com/ może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.


Copyright 1999 © Przygotowano pod adresem: http://apkindom.com/, Wszelkie prawa zastrzeżone.